Algemeen baanreglement voor de leden

 

Het reserveren van de baan:

Het reserveren van de baan geschiedt steeds door 2 of meer leden voor een periode van 45 minuten.

Het reserveren van de baan gaat als volgt:

 1. Indien de baan vrij is, stelt u, direct voor het betreden van de baan, de klok onder het betreffende baannummer in op de aanvang van de speeltijd en hangt u uw ledenpasjes af op de bovenste rij.
 2. Indien de baan bespeeld wordt, hangt u uw ledenpasje onder de ledenpasjes van de spelende leden. Als uw speeltijd van de boven u hangende spelers afgelopen is, stelt u bij aanvang de klok op uw aanvangstijd in.
 3. Het is niet toegestaan en te spelen en te reserveren voor een volgende speeltijd. Is er geen aflossing, dan kan men doorspelen met dien verstande, dat de klok 45 min. wordt verzet.
 4. Ieder lid is verplicht het ledenpasje op te hangen wanneer hij/zij speelt. De banen moeten op het juiste tijdstip betreden en verlaten worden.

 

Kleding:

Tijdens het spelen is het dragen van sportkleding verplicht.

 

Schoeisel:

De banen mogen niet anders dan met tennisschoenen betreden worden. De zool moet egaal en zonder putten en ribbels zijn. Schoenen voor zaalsporten zijn over het algemeen ongeschikt.

 

Gebruik van het complex:

 1. Men mag alleen tennissen op de banen of in de oefenkooi
 2. Het is verplicht na het spelen de baan te vegen en/of te slepen. Indien noodzakelijk, dient een ieder voor het spelen de baan te sproeien met de aanwezige handsproeier.
 3. Beschadigingen aan de banen en/of materiaal dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de groundsmen of het bestuur.
 4. Het oneigenlijk gebruik van de banen, zoals over het net springen of stappen etc. is verboden
 5. Honden mogen op het park, mits aangelijnd

 

Introduceren

 • Elk lid mag introducés meebrengen op de stille uren.
 • De leden, die een introducé meebrengen, spelen zelf met de geïntroduceerde.
 • Introducés dienen te worden ingeschreven op het formulier welke u aantreft in het rode lichtkastje.
 • Ieder lid mag 2x per seizoen gratis introduceren. Een derde of volgende introductie kan tegen betaling van €10,00 per dagdeel.
 • Dezelfde introducé mag ten hoogste 2x per seizoen worden geïntroduceerd. Introducés die ook lid zijn op een andere tennisvereniging mogen onbeperkt geïntroduceerd worden. Zij dienen wel het pasje van de andere vereniging op te hangen en zijn na 2x gratis te zijn geïntroduceerd betaling verschuldigd (€10,00 per dagdeel).
 • Het introducerende lid draagt zorgt voor de betaling op basis van een naheffing door de penningmeester.
 • Tenslotte dienen de introducés zich te houden aan alle verplichtingen en regels of gewoonten van de tennisvereniging.

 

 

Het bestuur